Standardaftale/Servicevilkår

Aftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet

Se standardaftalen her.

Se metodegodkendelse af standardaftalen her.

Se servicevilkår her.

Se metodegodkendelse af servicevilkår her.