Kraftvarme- og biogasanlæg

Decentral produktion i Thy-Mors Energi Elnet A/S' område.

Pr. 1/1-2019

Abonnement, årligt

Ekskl. moms

Inkl. moms

Decentral kraftvarme C-niveau

600,00

750,00

Decentral kraftvarme B1-niveau

12.600,00

15.750,00

Biogas B2-niveau

6.600,00

8.250,00

Biogas B1-niveau

12.600,00

15.750,00

Energi - afregnes i henhold til gældende lovgivning.

Abonnementet opkræves månedlig/kvartalsvis sammen med opkrævningen for eget forbrug.


 

Vindmøller

Decentral produktion i Thy-Mors Energi Elnet A/S' område.

Pr. 1/1-2019

Abonnement, årligt

Ekskl. moms

Inkl. moms

Husstandsmøller

1.947,00

2.433,75

C-vindmøller (lavspændingsmålt)

2.496,00

3.120,00

B-vindmøller (lavspændingsmålt)

2.496,00

3.120,00

B-vindmøller (højspændingsmålt)

2.496,00

3.120,00

Vindenergi - afregnes i henhold til gældende lovgivning.

Abonnementet opkræves kvartalsvis sammen med opkrævningen for eget forbrug.

 

Genvej til Energinet

Energinet har to hovedopgaver:

  • at varetage systemansvaret, dvs. ansvaret for effektiv og sikker energiforsyning og for et konkurrencepræget energimarked.
  • at eje, drive og udbygge det overordnede transmissionsnet for el og gas.