Sol og vind får grønt selskab af varmepumper og elbiler

21. februar 2019

140 procent VE-strøm på elnettet – og meget mere på vej. Thy-Mors Energi Elnet er ved at forberede nettilslutning af 110 MW sol- og vindenergi med minimal eller slet ingen støtte. Fremtidens net skal også håndtere varmepumper og elbiler, så sammen med partnere og landsbydata får elnetselskabet viden om nettets stærke og svage sider.

Et af bidragene fra Thy-Mors Energi Elnet til det europæiske Net2DG-projekt er at levere data bl.a. fra elmålere og solcelleanlæg fra en radial med 188 net-kunder og tre 10/0,4 kV-transformerstationer ved landsbyen Hillerslev nord for Thisted.

I Nordvestjylland står vinden ofte kraftigt ind fra vest, og det skaber nogle af de bedste forhold for vindmøller – og surfere på Cold Hawaii – i Europa. Det bakkede landskab i den nordvestlige del af Jylland er da også broderet godt til med alt fra små husstandsmøller på 10 kW til vindmølleindustriens mastodonter på op mod 10 MW på DTU Vindenergis Testcenter Østerild.

- Vi har også nogle af de bedste forhold for solenergi i Danmark, og det er der nogle der har fået øje på. Vi er ved at forberede nettilslutning af to store solcelleparker på i alt 80 MW og har fået forespørgsler på arealer til over 1.000 MW, fortæller teknisk chef Kristian Tilsted fra Thy-Mors Energi Elnet, der dækker et område mellem naturperlerne Nationalpark Thy i vest og Vejlerne i øst.

Solceller på hustage blev et hit i Thy, Thyholm og på Mors i 2012, hvor over 2.500 husejere nærmest ’over night’ satte anlæg på deres tage og satte elnetselskabet under pres for at sikre en hurtig nettilslutning. Alt i alt distribuerer Thy-Mors Energi Elnet nu grøn strøm i et omfang, der på årsplan svarer til 140 procent af områdets elforbrug.

- Vi har nogle af de bedste forhold for solenergi i Danmark, og det er der nogle der har fået øje på. Vi er ved at forberede nettilslutning af to store solcelleparker på i alt 80 MW og har fået forespørgsler på arealer til over 1.000 MW", siger Kristian Tilsted, teknisk chef, Thy-Mors Energi Elnet.

- I nogle perioder leverer vind og sol næsten ingenting – på andre tidspunkter dækker vedvarende energi over 1.000 procent af elforbruget, konstaterer forretningsudvikler Michael Lyhne fra Thy-Mors Energi.

El i kontakterne 99,998 procent af tiden

Når 2019 er omme, vil VE-andelen være steget betragteligt. Vindmøller og solcelleparker kan praktisk talt opføres uden eller med minimal støtte, og Thy-Mors Energi Elnet er blevet bedt om at nettilslutte 50 MW solenergi sydøst for Hanstholm, 30 MW vind ved Hillerslev nord for Thisted og 30 MW sol på Mors.

- Vi håber på, at parkerne kan levere energi til 60 kV-nettet sidst på året, men der kan godt være lang leveringstid især på nye transformere, siger Kristian Tilsted.

Indtil videre er det på bedste vis lykkedes Thy-Mors Energi Elnet i samarbejde med Vestjyske Net, drift- og udviklingssamarbejdet VISUE og Energinet at håndtere de store mængder fluktuerende energi fra vind og sol.

Elnettet op til 10 kV er kabellagt, så selv under kraftig storm sker der kun lidt i elnetselskabets kontrolrum i Thisted. De 44.000 andelshaverne i Thy, på Mors og Thyholm har strøm i stikkontakten 99,998 procent af tiden, så Thy-Mors Energi Elnet er med i verdenseliten både, hvad angår VE-dækning og leveringssikkerhed.

Udvikling af smartere elnet

For at forblive i front deltager Thy-Mors Energi Elnet i en række F&U-projekter – herunder to med fokus på lavspændingsnettet.

- Elforbruget i vores område er svagt faldende, men i ’Område 4’, hvor der ikke er kollektiv varmeforsyning, er der fortsat en del oliefyr. Her forventer vi, at eldrevne varmepumper vil få en rolle. Uden at råbe ’ulven kommer’, kan vi også se, at elbilerne er på vej. Både varmepumper og elbiler kræver el fra 0,4 kV-nettet, påpeger Kristian Tilsted.

Netforstærkninger med kraftigere kabler og flere 10/0,4 kV-transformerstationer kan blive nødvendigt, men Thy-Mors Energi Elnet undersøger med RemoteGRID-projektet, der gennemføres sammen med Aalborg Universitet og Kamstrup, hvordan en bedre forståelse for og brug af data bl.a. fra GIS og elmålere kan minimere investeringerne.

RemoteGRID er et dansk ForskEL-støttet projekt, men de erfaringer, der bliver høstet, indgår også det EU/Horizon 2020-støttede Net2DG-projekt, hvor Thy-Mors Energi udvikler løsninger sammen med elnet-kolleger, forskere og virksomheder i Tyskland, Østrig og Italien.

Data fra elmålere og solceller

Et af bidragene fra Thy-Mors Energi Elnet er at levere data bl.a. fra elmålere og solcelleanlæg fra en radial med 188 net-kunder og tre 10/0,4 kV-transformerstationer ved landsbyen Hillerslev. Her i bakkerne lidt nord for Thisted er små vindmøller og solceller populære, og der er en god blanding af land og by, private huse og erhverv.

- Vi ved, hvor komponenterne i lavspændingsnettet er, og nu kan vi også se det hele på vores skærme i kontrolrummet. Data fra mange forskellige kilder er blevet visualiseret, så vi har et levende billede af elnettet, fortæller Michael Lyhne og viser et eksempel: Alle elmålerne i Hillerslev viser grønt, men hvis der af den ene eller anden grund er noget galt på en eller flere adresse, kommer der røde pletter på kortet.

Med andre ord kan Thy-Mors Energi Elnet se, om elmålerne fungerer, og om kunderne har el eller ej. Eventuelle fejlmeldinger for eksempel på grund af graveskader eller muffefejl kan altså identificeres og indsnævres geografisk, så elnetselskabets montører hurtigt kan dirigeres det rette sted hen.

- Dermed kan vi nedbringe vores udetid, og det er noget, vi som netselskab bliver målt på i den økonomiske regulering, påpeger Kristian Tilsted, der regner med, at den software, der inklusiv ’machine learning’ bliver udviklet, vil kunne bruges til at diagnosticere elnettets tilstand.

Med den mange data vil det også være muligt at simulere en række scenarier. Hillerslev har allerede en del decentral elproduktion, men i fremtiden vil en del familier givetvis øge deres elforbrug markant, når de køber varmepumper og elbiler.

Peger langt ind i fremtiden

Michael Lyhne fortæller, at Thy-Mors Energi Elnet har en klar fordel ved at have fjernaflæste elmålere overalt i sit område. Tyske Stadtwerke Landau, der også er med i Net2DG-projektet, er ikke i den lykkelige situation, så for at danne sig et klarere billede af nettets beskaffenhed, må selskabet bl.a. ty til data fra sine net-kunders mange solcelleanlæg.

- Sammen med vores partnere er vi ved at bygge noget op, der rækker langt ind i fremtiden, vurderer Michael Lyhne, der regner med, at Thy-Mors Energi Elnets kontrolrum inden for 1-2 måneder får en dedikeret skærm til test af de mange nye muligheder.

Mens RemoteGRID har været gang i flere år, så er Net2DG nu for alvorlig ved at komme op i gear. EU-projektet løber frem til sommeren 2021. Udover det konkrete udviklingsarbejde peger Kristian Tilsted også på en netværkseffekt af samarbejdet med universitetsfolk og leverandører:

- Vores teknikere får sparring 1:1 af forskere fra førende universiteter, og det er virkelig interessant. Professorer og andre forskerne har mange gode ideer, men det er vores folk, der kan koble det til virkeligheden. Udvikling af løsninger handler ikke om titler, men om viden, fastslår Kristian Tilsted.

Avancerede målere

Kamstrup er med både i RemoteGRID og Net2DG, og ifølge afdelingschef Erik B. Pedersen deltager teknologivirksomheden primært for at samle viden bl.a. om at bringe flere data i spil. Mens nogle af de øvrige industrielle partnere i Net2DG udvikler på konkrete produkter, så giver Kamstrups målere allerede nu flere muligheder, end de fleste elnetselskaber er klar til at gribe.

- Thy-Mors Energi Elnet har installeret de målere, vi har på markedet lige nu. Målerne bygger på en avanceret platform, der samler rigtig mange data, og de har funktioner, der ikke er i nærheden af at blive brugt, siger Erik B. Pedersen.

Målerne og systemet bag bruges naturligvis til det fundamentale – at hente data til afregning af elforbrug – men elnetselskaberne kan også få alarmer for under/overspænding og hente målinger fx af spændingskvalitet. Med disse og mange flere muligheder kan elnetselskaberne få hjælp til bedre at styre og forstå deres net, påpeger han.

- Elnetselskaberne er på vej mod en mere datadreven drift af deres assets. Med udviklingsprojekterne kan vi skabe et bedre vidensgrundlag og komme med mere kvalificerede bud på, hvor langt vi kan komme med digitaliseringen, siger Erik B. Pedersen.  

Kilde: Dansk Energi

Tilbage