Intern overvågning

29. maj 2019

Thy-Mors Energi Elnet A/S' årsberetning vedr. intern overvågning.

I henhold til Elforsyningslovens § 20a skal de danske transmissions- og netvirksomheder opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd.

Senest indberettet årsberetning vedr. Intern overvågning

Tilbage