Intern overvågning

I henhold til Elforsyningslovens § 20a skal de danske transmissions- og netvirksomheder opstille et program for ”intern overvågning”, som beskriver virksomhedernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd.

Energitilsynet skal føre tilsyn med, at netselskaberne udformer et program for intern overvågning og årsberetning med en beskrivelse heraf.

Årsberetningen skal offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet senest den 1. juni i det følgende kalenderår.

Årsberetningen skal beskrive det udarbejdede program for intern overvågning, dets gennemførelse og den foretagne kontrol af programmet.

Energitilsynet skal i forbindelse med anmeldelsen føre tilsyn med, at programmet er gennemført, og at der er foretaget den beskrevne kontrol af programmet.

Senest indberettet årsberetning vedr. Intern overvågning.