Energispareindsats

Beskrivelse af selskabets energispareindsats

  • Som et led i energispareindsatsen tilbyder Thy-Mors Energi Elnet A/S telefonisk energirådgivning til selskabets andelshavere i Thy, på Mors og Thyholm. 
  • For elkunder med et årligt elforbrug på over 100.000 kWh tilbyder Scanenergi A/S rådgivningsindsatsen. Landbrug og erhverv tilhører typisk denne gruppe. Vi har outsourcet opgaven til Scanenergi A/S, da Thy-Mors Energi Elnet A/S ikke besidder tilstrækkelige kompetencer til at varetage energirådgivningen på dette område. Få yderligere oplysninger her: Scanenergi A/S.
  • ”Energirigtig skoledag” er et andet initiativ, som Thy-Mors Energi Elnet A/S tilbyder alle 5. klasser i Thy, på Mors og Thyholm. Skoleundervisningskonceptet omfatter, at klasserne først inviteres på Energimuseet i Bjerringbro. Efterfølgende modtager eleverne klasseundervisning på skolerne – og her får de også praktiske hjemmeopgaver. Som afslutning på læringsforløbet tilegner skoleeleverne sig titlen ”energiagent”.

Oversigt over selskabets hidtidige energisparemål og indberettede energibesparelser

  • Nedenfor er angivet de seneste 5 års energisparemål og de tilhørende indberettede energibesparelser:
     

2012 Energisparemål: 12.680 MWh  
  Indberettede energibesparelser:  130.224 MWh  
2013 Energisparemål: 19.823 MWh  
  Indberettede energibesparelser:  0 MWh (der forbruges af tidligere indberettede mængde)
2014 Energisparemål: 19.911 MWh  
  Indberettede energibesparelser:  0 MWh (der forbruges af tidligere indberettede mængde)
2015 Energisparemål: 22.207 MWh  
  Indberettede energibesparelser:  0,800 MWh (der forbruges af tidligere indberettede mængde)
2016 Energisparemål: 15.963 MWh  
  Indberettede energibesparelser:  0 MWh (der forbruges af tidligere indberettede mængde)
2017 Energisparemål: 15.830 MWh  
  Indberettede energibesparelser:  0 MWh (der forbruges af tidligere indberettede mængde)


For 2018 er energisparemålet opgjort til 15.806 MWh realiserede energibesparelser. Læs mere om den lovpligtige energispareindsats her.