Respektafstande

Respektafstande for højspændingsluftledninger

De røde linier markerer de gældende respektafstande.

Feltet inden for den røde linie er tegnet som et snit, men skal selvfølgelig forstås som gældende langs hele linien.

Der er ofte mulighed for at arbejde inden for respektafstandene, bare det sker i samarbejde med elselskabet.

Spørg Thy-Mors Energi om det kan lade sig gøre. Tlf. 96 70 22 00.

Respektafstande for lavspændingsluftledninger

De røde linier markerer de gældende respektafstande.

Feltet inden for den røde linie er tegnet som et snit, men skal selvfølgelig forstås som gældende langs hele linien.

Der er ofte mulighed for at arbejde inden for respektafstandene, bare det sker i samarbejde med elselskabet.

Spørg Thy-Mors Energi om det kan lade sig gøre. Tlf. 96 70 22 00.

Respektafstanden skal også overholdes ved opsætning af træer og anden stor beplantning.

Respektafstande for elkabler

Fremgangsmåde ved grave-, bore- og nedgravningsarbejde:

  1. Oplysninger om eventuelle elkabler i graveområdet skal indhentes hos Thy-Mors Energi. Hvis der eventuelt skal foreligge gravetilladelse, skal denne indhentes hos kommunen, som kræver, at alle berørte ledningsejere kontaktes for påvisning af eventuelle kablers og ledningers beliggenhed.
  2. Kabelplaceringer i graveområdet skal klarlægges.
  3. Eventuelt arbejde inden for respektafstanden skal aftales med Thy-Mors Energi.

De røde linier markerer de gældende respektafstande. Gravning inden for denne zone må ikke finde sted uden særlig aftale med Thy-Mors Energi.

Elkabler ligger normalt i en dybde fra 0,5 m til 1,2 m, men terrænændringer kan have ændret dybden.

Telekabler

Telekabler er nedgravet til en dybde varierende fra 40 cm til omkring 1 meter. En stor del af telekablerne er forsynet med gul eller orange plastkappe, men nogle typer telekabler er ikke til at skelne fra eksempelvis elkabler. Telekabler kan også føre livsfarlige spændinger. Derfor skal telekabler altid omgås med samme varsomhed som elkabler.

Er ulykken sket - meldepligt

Thy-Mors Energi skal hurtigst muligt underrettes om, hvor uheldet eller ulykken er sket, hvad der er sket, og om anlægget eventuelt skal afbrydes.

Er man alene med en tilskadekommen og skal være hos denne, mens der ventes på hjælp, bedes om muligt en forbipasserende om at underrette Thy-Mors Energi.

Underretning gives pr. telefon på 96 70 22 00, eller eventuelt ved at trykke 1-1-2.

Afvent hjælp.

Sørg for, at ingen i mellemtiden kommer inden for:

10 m fra nedrevne højspændingsledninger

2 m fra nedrevne lavspændingsledninger

5 m fra overgravede kabler

Kilde: Pas på ledningerne og livet, Dansk Energi