NETKUNDE

 

Det er vores fornemste opgave at sikre en stabil levering af el.
Her kan du se aktuelle strømafbrydelser, priser og gebyrer samt blive klogere på  tidsdifferentierede nettariffer.

Se strømafbrydelser og spar opkaldet

 

På kortet herunder kan du få et overblik over aktuelle strømafbrydelser i Thy og på Mors. Du kan søge på en specifik adresse i søgefeltet og få vished for, om din bolig er ramt af strømsvigt.

 - uvarslet fejl/strømafbrydelse

 - planlagt strømafbrydelse

STRØMMEN ER GÅET, HVAD NU? 

 

Der kan være flere årsager til en strømafbrydelse. Hvis fejlen sker i elnettet, er strømafbrydelsen som oftest kortvarig, og du kan derfor forvente, at strømmen hurtigt er genetableret.

Har du svært ved at gennemskue grunden til strømafbrydelse i din bolig, kan du med de tre enkle steps herunder finde frem til årsagen.

UNDGÅ OVEROPHEDNING

 

Cirkulationspumper og styringsanlæg for solfanger og fastbrændselskedler bliver påvirket af strømsvigt, og i værste fald kan de blive beskadiget som følge af overophedning.

Med et nødstrømsanlæg kan du undgå risikoen for overophedning. For yderligere information om priser og muligheder kan du kontakte en leverandør af solfangeranlæg og fastbrændselskedler.

1. TJEK SIKRINGERNE

Er der gået en sikring, skal du udskifte den.

Husk at slå gruppeafbryderen fra først.

2. HVAD MED NABOEN?

Hvis der ikke er gået en sikring, og dine naboer heller ikke har strøm, så ring til os.

72 19 89 80

3.  KUN DIN BOLIG?

Hvis det kun er din bolig, der mangler strøm,
er der sandsynligvis en fejl i et af dine elapparater.

Læs guiden

SMS-SERVICE

 

Tilmeld dig vores sms-service og få direkte besked, hvis der er driftsforstyrrelser på din adresse. Som udgangspunkt modtager du en besked på de adresser, der er registreret på husstanden.

ELPRISER

 

GEBYRER

For kunder tilsluttet Thy-Mors Energi Elnet

TILSLUTNINGSBIDRAG

For kunder tilsluttet Thy-Mors Energi Elnet

Tidsdifferentierede nettariffer

 

Nu belønnes de kunder, der flytter elforbruget

Fra 1. februar 2022 introduceres tidsdifferentierede nettarriffer i Thy og på Mors. Tiltaget sker som følge af en ny tarifmodel for transport af strøm, som implementeres i alle danske elnetselskaber. Med timedifferentierede tariffer bliver det attraktivt for virksomheder og private forbrugere at skubbe elforbruget til tidspunkter på døgnet, hvor belastningen i elnettet er lavest.

Elektrificering spiller en helt central rolle i den grønne omstilling, og vi kigger derfor ind i en fremtid med et stigende strømforbrug – også i Thy og på Mors. Kapaciteten i elnettet bliver derfor udfordret, hvilket vil gøre det svært at opretholde den meget høje forsyningssikkerhed, vi kender i dag. Det er på den baggrund, at beslutningen om at indføre tidsdifferentierede nettariffer er truffet.

 

ELPRODUCERENDE ANLÆG

 

Herunder har vi samlet en række oplysninger til dig, som ejer VE-anlæg

KRAFTVARME- OG BIOGASANLÆG

Decentral produktion i Thy-Mors Energi Elnet's område.

Pr. 1/1-2021

Se abonnement

VINDMØLLE

Decentral produktion i Thy-Mors Energi Elnet's område.

Pr. 1/1-2021

Se abonnement

FLYT MED VE-ANLÆG

Hvis du skal fraflytte et hus med VE-anlæg, har du brug for GSRN-nummeret på dit anlæg, når du melder flytning til Energinet. Få oplyst dit GSRN-nummer her:

Guide og formular