INSTALLATØR

 

På denne side er informationerne målrettet til professionelle, der skal udføre arbejde på elnettet i Thy og på Mors.

BESTIL LEDNINGSOPLYSNINGER

 

Ved gravearbejde med erhvervsmæssigt formål skal ledningsoplysninger bestilles på www.LER.dk.

Til privat formål kan oplysningerne rekvireres hos vores dokumentationsafdeling på tlf. 72 19 89 80.

BEKENDTGØRELSER OG REGULATIVER

 

Tilslutningsbestemmelser (pdf)

pdf

Bilag 1: Fællesregulativet 2019

Link

Bilag 2: Tillægsbestemmelser til Fællesregulativet (pdf)

pdf

Bilag 3: Sikringsvedligeholdelse (pdf)

pdf

ELPRISER

 

GEBYRER

For kunder tilsluttet Thy-Mors Energi Elnet

TILSLUTNINGSBIDRAG

For kunder tilsluttet Thy-Mors Energi Elnet