ELHANDLER

 

Her fremgår de priser, gebyrer mv., som skal opkræves af elhandelsselskabet på vegne af Thy-Mors Energi Elnet.

STANDARDAFTALE

 

Her finder du aftaler mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet:

Standardaftalen

Servicevilkår

ELPRISER

 

GEBYRER

For kunder tilsluttet Thy-Mors Energi Elnet

TILSLUTNINGSBIDRAG

For kunder tilsluttet Thy-Mors Energi Elnet

GENERELLE FORHOLD

 

For kunder tilsluttet Thy-Mors Energi Elnet pr. 1/1-2020

Thy-Mors Energi Elnet opkræver via din elleverandør betaling for transport på nettet og abonnement. Hertil kommer opkrævningen fra elleverandøren for markedsel, offentlige forpligtelser (PSO) samt statsafgifter. Læs mere på www.elpris.dk.

Betalingen og afregningsform for nettet afhænger af elforbruget og tilslutningsniveauet.