Betaling af elinstallatører ved udkald af driftsvagt eller kunde

Gældende for Thy-Mors Energi Elnet A/S.

Udkald af driftsvagt

Når en elinstallatør af driftsvagten fra Thy-Mors Energi Elnet A/S er tilkaldt for udbedring af en fejl på forsyningsanlægget, skal elinstallatøren, ved fremsendelse af regning på forbrugt tid og evt. materialer, påføre fakturaen navnet på den driftsvagt, der har tilkaldt elinstallatøren.

Udkald af kunde

Hvis en elinstallatør er tilkaldt af en eller flere kunder i forbindelse med manglende spænding, hvor det viser sig ikke at være en fejl i egen installation, men en fejl på forsyningsanlægget, skal elinstallatøren, for at opnå betaling for forbrugt tid og evt. materialer, rette henvendelse til driftsvagten og aftale, at der fremsendes en faktura. Fakturaen skal påføres navnet på driftsvagten, samt hvad der evt. er aftalt med driftsvagten. Dette gælder kun for fejl, der ikke i forvejen er kendt af Thy-Mors Energi Elnet A/S. Hvis fejlen er kendt af Thy-Mors Energi Elnet A/S, kan der ikke sendes en regning til Thy-Mors Energi Elnet A/S.

Peter Overgaard Andersen
Afdelingsleder, Drifts- og anlæg