Husstandens elforbrug med vedvarende energi

Sådan finder du husstandens elforbrug, når du har solceller eller en husstandsvindmølle:

Mit forbrug  Inverter/møllens måler Elmålerens register
1. 8.0

(forbrug fra elnettet)
Elmålerens register
2. 8.0

(eksport til elnettet)  
Aflæsning d. 31-12-2017 7750 2990 4810
Aflæsning d. 31-12-2016 3250 1000 2500
Værdier som bruges til at beregne husstandens elforbrug 4500 1990 2310

Sådan beregnes husstandens elforbrug med VE-energi
I eksemplet er forbruget i huset:
(inverter + 1. 8.0 - 2. 8.0 = husstandens elforbrug)
4500 + 1990 - 2310 = 4180 kWh
I eksemplet er der overskud af produktion, dvs. der er produceret mere el i VE-anlægget end der er forbrugt i husstanden.

Hvis forbruget i register 1. 8.0 er mindre end 2. 8.0 er der overskud af produktion.
Hvis forbruget i register 1. 8.0 er større end 2. 8.0 er der underskud af produktion.