Hvorfor fjernaflæst elmåler?

D. 10.12.2013 bekendtgjorde Energistyrelsen, at alle elmålere skal kunne fjernaflæses ved udgangen af 2020.

Politisk er det besluttet, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Det betyder, at den energi, vi bruger, skal komme fra vindkraft, bølgeenergi, biogasanlæg mv.

Danmark har en stor produktion af vindenergi. Da energi er en "letfordærvelig vare" skal energien bruges samtidig med, at den produceres. Der ligger en stor udfordring med at få dette til at gå op i en højere enhed.

Det betyder, vi skal have et mere effektivt energisystem og en markedsplads med forskellige priser på strøm, afhængig af hvornår den bruges. Er priserne forskellige hen over døgnet, vil vi måske vaske vores tøj, når det er billigst, og forbruget sker samtidig med, at strømmen produceres.

Skal det i fremtiden lykkes at blive uafhængig af fossile brændsler, vil det stille nye krav til vores elmåler. Den skal kunne registrere dit elforbrug på timeniveau og kunne fjernaflæses. Det vil på sigt betyde, at størrelsen af din elregning kommer til at afhænge af forbruget, og hvornår det er forbrugt på døgnet.

Den nye elmåler er en vigtig ”byggeklods” for, at det kan lykkes, at vi bliver uafhængige af fossile brændsler.

Bekendtgørelsen for udskiftningen af elmålere kan du læse her.

Smart Grid Danmark