Brugsvejledning til fjernaflæst elmåler med VE-anlæg

Jeg har en fjernaflæst elmåler og jeg har et VE anlæg (solceller eller en husstandsvindmølle)

 

Beskrivelse af displaykoder i Kamstrup Omnipower elmåler

Displaykoder

Koden aflæses i øverste venstre hjørne

1. 8.0

Elforbruget (køb fra nettet) fra måleren er sat op og til i dag. kWh [kilo Watt time]

2. 8.0

Elproduktion (salg til nettet) fra måleren er sat op og til i dag. kWh [kilo Watt time].

1. 7.0

Øjebliksforbrug i kW [kilo Watt]

2. 7.0

Øjebliksproduktion i kW [kilo Watt]

1. 128.0

Triptæller elforbrug (køb fra nettet) i kWh [kilo Watt time] Kan nulstilles ved tryk på den venstre knap i 3 sek.

2. 128.0

Triptæller elproduktion (salg til nettet) i kWh [kilo Watt time] Kan nulstilles ved tryk på den venstre knap i 3 sek.

99. 1.0

Tidsserie. Ikke i brug på nuværende tidspunkt.

3. 8.0

Reaktiv energi + (hentet fra nettet) Ikke relevant for almindelige forbrugere.

4. 8.0

Reaktiv energi - (leveret til nettet) Ikke relevant for almindelige forbrugere.